Naše zdraví

"Tělo je obrazem vědomí"

Náš zdravotní stav jsme neutrpěli, je jen reakcí na náš způsob života, což je báječné, jelikož jej vždy můžeme změnit!
Hleďme na svůj organismus jako na jeden funkční celek, nikoli jako na soustavu nespolupracujících a jednotlivě léčitelných orgánů, a pak máme šanci se skutečně uzdravit. Zdravotní stav je determinován mnoha aspekty:

1. Podvědomím a emocemi
Naše myšlení, chování i zdravotní stav jsou určovány podle posledních výzkumů nikoli naší vůlí, nýbrž zápisy v našem mozku (např. Jiří Vokáč Čmolík kniha Trhák). Mozek má za úkol srovnávat naši aktuální realitu s naší pamětí uloženou
z velké části v podvědomí a vyhodnocovat, zda by situace mohla pro nás být nebezpečná či nepříjemná. Pokud mozek vyhodnotí, že daná situace, vztah, podnět nám kdysi přinesl bolest (fyzickou či psychickou, na tom nezáleží), spustí ochrannou reakci- fobii, paniku, nemoc. Dokážeme-li tedy vyléčit tuto prapůvodní paměťovou stopu, zanikne její následek- fobie, nemoc.

Podle posledních výzkumů předních světových neurovědců, fyziků a neurologů z přelomu 20./21.století naše nejhlubší emoce dokáží modifikovat nejen funkci našeho organismu, ale i naše projevy do zevního prostředí a dokonce i toto zevní prostředí (krásně shrnuje v knize Matrix- božský zdroj Gregg Braden)...vše výše popsané cílí tedy na změnu prožívaných emocí. Tímto se zabývá např. Etikoterapie, Bioterapie, v podstatě i Homeopatie aj. metody léčby celostní...tedy léčby organismu jako celku.

2. Pozorností
Čemu ve svém životě věnujeme pozornost, to sílí! Jinými slovy:  "Svět kolem nás nám zrcadlí, nač myslíme".

Už na základní škole ve fyzice jsme se učili, že energie nevzniká a nezaniká, že prostě jen stále pulsuje a přeměňuje se. Vším, co děláme a říkáme, nač myslíme, vytváříme vlnění- zvuk je vibrací, myšlenka rovněž, veškeré naše vydávání energie je jen změnou naší energie na kinetickou energii vyslanou do prostoru kolem nás i do vnitřku našeho organismu. Tato energie se šíří všemi směry stejně, jak jsme se dále učili, a někde na ni čeká vnímavý jedinec, orgán...tak funguje např. telepatie o které dnes již také nikdo nepochybuje. Mnohokrát se vám jistě stalo, že jste na někoho vzpomněli a v zápětí se vám ozval, třebaže to bylo 15 let od vašeho posledního kontaktu. Toto šíření a prolínání energií bývá nazýváno Nevědomím, Éterem. Je nám všem společné a všichni z něj čerpáme i do něj vysíláme. Záleží jen na nás co tam vkládáme svými emocemi, protože to činí "objednávky" pro náš život.

3. Stravou
"Jsi tím, co jíš" znamená mnohem víc, než spojení s vlastní hmotností. Vše, co sníme nám opět přináší nějakou energii...čerstvá v klidu rostoucí rostlina nám přináší klid a moudrost přírody, rychlená zelenina stress a spěch, zabité zvíře stress, strach a křeč. Stejné je to i s pitím...uměle sycené vody, chlor ve vodě zbavené všech přirozených iontů, pití a jídlo konzervované chemikáliemi poškozují náš organismus a my pak snadno podléháme nemocem.

Nejdůležitější ale je náš vztah k tomu, co jíme! Pokud s láskou a myšlenkou jak vám dělá dobře, sníte uzený bůček, neměl by vám ublížit, ale pokud s obavami, zda je skutečně BIO a zda je vůbec dobré si jej dát, sníte zeleninový salát, přinese vám stejně jen strach a z něj plynoucí potíže, deprese či anorexii.

4. Prostředím
Zdravé bydlení a hygiena pracovního prostředí jsou velmi důležité pro naši psychiku a tedy na ně reagují naše vědomí- kůra mozková, podvědomí i emoce, a následně i zdravotní stav. Úpravou bydlení vedoucí k harmonizaci zdraví a k dosažení výsledků v různých oblastech života se zabývá celý systém Feng Shui (jinde najdete jako Feng Šuej).
Celý nám známý svět podle nejnovějších poznatků vědy funguje jako hologram a tedy to, co se děje v naší buňce se ve větším měřítku děje v celém orgánu, ve větším měřítku se odráží v celém našem zdravotním stavu, což se projevuje změnou pocitů, a tedy vede ke změnám našich energetických otisků do energií na Zemi a ve vesmíru což podrobněji popisuje kvantová teorie (dle jiných teorií dochází změnou na nějaké úrovni organismu ke změně volby z možných paralelních realit)...a tak se holograficky projevuje každá nepatrná změna v našem organismu, v našem přístupu i v celé společnosti a na Zemi a dál, stejně jako každá změna ve vesmíru stejným způsobem ovlivňuje naše společnost, tělo, orgány... Každá drobná změna na kterékoli úrovni organismu ovlivní celou kaskádu změn všemi směry. Velmi tedy záleží na chování a myšlení každého jedince a každý může mnoho změnit. Je prokázáno studiemi, že změna myšlení již druhé odmocniny z 1 osob, mění chování v celé společnosti!

5. Pohybem
Naše tělo je zkonstruováno tak, aby dobře fungovalo při pohybu. Pokud nemá dostatek aktivního pohybu, jednak se tělo snadno překyseluje, jednak začínají jeho části ztrácet svoji sílu a výkonnost a při eventuelní potřebě je substituují jiné části pohybového aparátu, které ale jejich nepřirozeně rozšířená činnost přetěžuje a poškozuje. V dnešní době trpí většina lidí oslabením tzv. hlubokého svalového systému (posilují jej situace, kdy musíme udržovat rovnováhu) a nahrazují je posilováním zevního svalového korzetu, který je vidět, což společnost oceňuje. Opakováním nebo dokonce rozšiřováním takovýchto "náhradních funkcí" vzniká mnoho onemocnění. Často děláme špatně základní věci- stoj, sed, chůze, snad jen spánku dnes věnujeme dostatečnou pozornost, ale to také jistě ne všichni. A tak se jako epidemie šíří bolesti různých částí těla, bolesti hlavy, poruchy hybnosti kloubů, výhřezy meziobratlových plotének apod. Pro všechny, koho se tyto potíže týkají pořádáme Kurzy autorehabilitace

.